Oferta

 oferujemy kilka gałęzi naszej działalności:

- sprzedaż w sklepach 

- wycinanie laserem co2

- oprawa obrazów

- formy do odlewów, również na zamówienie

- usługi ksera, równieź kolor do formatu A3